Spordi rahastamine

Riik toetab harrastussporti, tippsporti ja noortesporti ja on huvitatud, et Eesti inimeste liikumisharrastus edeneks. Sellel eesmärgil toetab riik mitmesuguseid spordiorganisatsioone ning investeerib spordirajatiste ja liikumispaikade ehitusse ja ka olemasolevate rajatiste ajakohastamisse. 

Ministeerium eraldab riigieelarvest tegevustoetust valdkonna katusorganisatsioonidele. Spordialaliitude toetamine toimub alates 2019. aastast halduslepingu alusel Eesti Olümpiakomitee kaudu. Lisaks saab valdkond riigilt toetusi rahvusvaheliste võistluste Eestis korraldamiseks.

Kultuuriministeerium eraldab igal aastal kaks elutööpreemiat ning kuus aastapreemiat. Peale selle on kaks korda aastas võimalik taotleda Kultuuriministeeriumi spordistipendiumi. Spordivaldkond hõlmab ministeeriumi eelarvest ligikaudu kümnendiku.

Eesti sporti ja liikumisharrastust rahastab ka Eesti Kultuurkapital, kes on peamine liikumisharrastuse rahastaja Eestis. Kultuuriministeeriumi ja Eesti Kultuurkapitali kõrval rahastavad sporti ka Eesti Olümpiakomitee ning teised ministeeriumid vastavalt oma valdkondadele.

Erasmus+ on Euroopa Liidu uue, 2014.–2020. aasta eelarveperioodi programm, mis ühendab varasemad haridus- ja noorsootööprogrammid. Uue meetmena lisandus spordiprogramm. Täpsem info spordiprogrammi kohta: http://www.spordiinfo.ee/Erasmus-sport

 

Viimati uuendatud: 9. jaanuar 2020