Seadused

Muuseumide tegevust reguleerib muuseumiseadus. Muuseumiseadus kohaldub eelkõige riigi asutatud muuseumidele. 

Muuseumiseadus defineerib:

 • muuseumi ülesanded,
 • ligipääsetavuse tingimused,
 • muuseumi tegevuse;
 • muuseumikogu korralduse alused;
 • muuseumikogu täiendamise põhimõtted.
Millistele muuseumidele muuseumiseadus kehtib?
 
Munitsipaalmuuseumidele, avalik-õigusliku isiku muuseumidele ja eramuuseumidele kohaldatakse muuseumiseaduse teatud nõudeid siis, kui need on vabatahtlikult liitunud muuseumide infosüsteemiga MuIS või juhul, kui nendega on sõlmitud haldusleping riigi muuseumikogu kasutamiseks.

Muuseumiseaduse olulisemad punktid ja mõisted:

 • muuseum on ühiskonna ja selle arengu teenistuses alaliselt tegutsev kultuuri- ja haridusasutus;
 • muuseum ei taotle majanduslikku kasumit ja on üldsusele avatud;
 • muuseumi ülesanne on koguda, säilitada, uurida ning vahendada inimese ja tema elukeskkonnaga seotud vaimset ja materiaalset kultuuripärandit hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel;
 • muuseum peab oma ülesannete täitmisel arvestama ka laste ja puuetega inimeste vajadusi;
 • riigimuuseumid ja riigi SAd peavad pakkuma vähemalt kahte tüüpi soodustusi: 
  • tasuta sissepääs 8-aastastele ja noorematele lastele, puudega lastele ja sügava puudega inimestele koos saatjaga;
  • sooduspilet ühele või kahele täiskasvanule koos alaealiste lastega;
 • museaalide digitaalsed kujutised ja digitaalsed museaalid on veebis kõigile tasuta kättesaadavad;
 • teatud juhtudel hüvitab riik rahvusvahelise näituse omanikule tekkinud kahju. 

 

Viimati uuendatud: 24. juuni 2014