Rahastamine

Kirjastamine on Eestis peamiselt erakätes. Eestis tegutseb üle 800 ettevõtte, kelle põhikirjas oli ühe tegevusalana märgitud kirjastamine.

Aastas antakse välja ligikaudu 4000 uut nimetust. Raamatute kogutiraaž jääb 5 miljoni piirile. Eestikeelseid nimetusi on nende hulgas ca 3000. Turu väiksuse ja sellest tingitud tagasihoidliku tasuvuse tõttu ei pruugi osa olulisi teoseid kirjastamiseni jõuda. 
 
Kirjandusvaldkonna toetuseks eraldavad raha nii Kultuuriministeerium kui ka Eesti Kultuurkapital. Riik toetab loojat ehk kirjanikku lisaks ka raamatukogude laenutushüvitistega, mida vahendab SA Autorihüvitusfond ehk AHF. Eesti Kirjanike Liit maksab alates 2016. aastast ministeeriumi toetusel kolme aasta jooksul komisjoni valitud autoritele kirjanikupalka
 
Tegevustoetust saavad riigieelarvest Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Kirjanduse Teabekeskus, SA Kultuurileht ja SA Autorihüvitusfond.
 
Eesti kirjastustel on võimalik taotleda toetust Euroopa Liidu kultuuriprogrammist, et:
  • tõlkida eesti keelde väliskirjandust;
  • käia kirjanike ja tõlkijate külalismajades;
  • arendada kirjanike liitude vahelist rahvusvahelist koostööd.
Riikidevaheliste kultuurikoostöölepete raames on olnud võimalik toetada Eesti kirjanike viibimist välismaal ja väliskirjanike ja -tõlkijate viibimist Eestis. Samuti pakuvad lepped võimalusi vastastikku ilukirjandust tõlkida. 
 
 

Asta Trummel
kirjandusnõunik

Telefon 628 2223
Asta.Trummel@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 8. november 2019