Disain

Disain on Eestis jõudsalt edenev loomevaldkond, mis hõlmab toote-, teenuse-, graafilist ja moedisaini, kuid üha enam seostame disaini inimkeskse ja loova probleemilahendamise viisi ehk protsessiga.

Aastast 2014 on disain Kultuuriministeeriumi haldusalas. Varasematel aastatel kuulus disain Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalasse. Disainipoliitika oli osa Eesti 2007–2013. aasta ettevõtluspoliitikast. Aastatel 2012–2013 viidi ellu disainivaldkonna riiklikku tegevusplaani (PDF).

Tegemist oli disainikasutuse arengule suunatud riikliku toetuspoliitika esimese faasiga. Tegevuskava eesmärk oli suurendada disainikasutust ettevõtluses ning soodustada disaini kui olulise loomemajandussektori arengut. Erinevate ministeeriumide ja organisatsioonide eestvedamisel ning koostöös viidi ellu disainialast teadlikkust ja teadmisi ning oskusi suurendavaid tegevusi, toetati disainibüroode arengut ja nende ekspordi kasvu ning edendati disainihariduse kvaliteeti.


Kultuuriministeerium osales 2016-2018 valdkondliku arenduskeskuse ja strateegilise partneri Eesti Disainikeskuse eestvedamisel disainivaldkonna visioonidokumendi loomisel.

Kultuuriministeeriumi eestvedamisel viiakse läbi disainikasutuse uuringuid, mille eesmärk on kaardistada ja analüüsida disainikasutust nii era- kui ka riigi osalusega ettevõtetes ning riigi asutatud sihtasutustes, et saada tervikpilt disainikasutuse määrast ja arenguvõimalustest.

Kultuuriministeerium teeb koostööd Sotsiaalministeeriumi jt asutuste ning organisatsioonidega elukeskkonna ligipääsetavuse edendamiseks ja universaalse disaini põhimõtete rakendamiseks kõigile kättesaadava elukeskkonna kavandamisel ja loomisel. Kultuuriministeerium osaleb ligipääsetavuse nõukogu töös.

Eesti Disainikeskuse juhtimisel ellu viidud Siseministeeriumi innovatsiooniprogramm on ilmekaks näiteks, et avalik sektor saab ja peabki olema innovaatiline ning saadud kogemust kavatsetakse edasi kanda nii ministeeriumis kui haldusala sees.

Disainiöö

Disainiöö on igal sügisel Tallinnas korraldatav disainifestival, mille eesmärk on lahti mõtestada disaini olemust ning otsida disaini piire. Festivalil toimuvad seminarid, töötoad, näitused, konkursid ja etendused. Vaata lisa Disainiöö veebilehelt.
 

Disainiauhinnad

Disainiööl antakse välja ka Eesti disainiauhindu. Disainiauhindade eesmärk on väärtustada, tunnustada ja propageerida head disaini, mis pakub peale esteetilise naudingu lahendusi, kuidas elukeskkonda loodust säästes ja jätkusuutlikult paremaks muuta. 
Lisaks annab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Ettevõtluse Auhinna konkursi raames üle ühe aasta välja Aasta Disainirakendaja tiitlit, mille eesmärgiks on esile tõsta ettevõtet, kelle edu on oluliselt kasvanud tänu disaini strateegilisele rakendamisele oma toodete või teenuste arendamisel või ettevõtte juhtimises. Ettevõtluse Auhinna konkurss on riigi kõrgeim tunnustus silmapaistvatele ja edumeelsetele ettevõtetele. Vaata lisa EASi veebilehelt.

Annkris-Glas, Eesti disaininäitusel Brüsselis 2014

 

Haridus

Disainialast kõrgharidust saab omandada Eesti Kunstiakadeemias, magistriõppe tasemel Tallinna Tehnikaülikoolis (disain ja tootearendus) ja Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis (teenuste disain ja juhtimine). Rakenduskõrgharidust Kõrgemas Kunstikoolis Pallas, Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor, Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis ja Euroakadeemias. Kutseharidust Kuressaare Ametikoolis ja Tartu Kunstikoolis.

Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Disainikeskusega koostati 2015-2016. aastail disainiõppe valikkursus üldhariduskoolide gümnaasiumiastme õpilastele. Kursust piloteeriti 2017. aastal kuues koolis. Aates septembrist 2017 on valikkursuse „Disainiprotsess“ tööversioon ja selle rakendamiseks koostatud juhendmaterjalid õppeprotsessi läbiviimiseks avalikustatud riigi õppekava infoportaalis ning gümnaasiumid saavad seda oma õppeplaani kokkupanemisel rakendada.

 

Statistika

 

  • Eestis disainivaldkonnas tegutseb ligikaudu 700 ettevõtet ja üle 1000 inimese.
  • Keskmine disaini müügitulu aastas on ligikaudu 35,5 miljonit eurot.
 

Rahastamine

 

Disainivaldkonna suurim rahastaja on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, stipendiume on eraldanud ka Kultuurkapital. Kultuuriministeerium toetab disainereid loovisikutena Eesti Disainerite Liidu ja Eesti Kujundusgraafikute Liidu kaudu, samuti saab ministeeriumilt tegevustoetust Eesti Disainikeskus.

Lisaks toetab Kultuuriministeerium disaini valdkondlike projekti- ja tegevustoetuste kaudu. Taotlusvooru "Arhitektuuri ja disaini arendusprojektid" eesmärk on arendada ja populariseerida disainivaldkonda, sealhulgas tootedisaini, graafilist disaini ja teenusedisaini.

Toetusprogrammist „Eesti kultuur maailmas“ toetatakse rahvusvahelisi projekte, mis soodustavad Eesti kultuuri rahvusvahelistumist ja kultuurieksporti, Eesti tutvustamist maailmas kultuuri kaudu ja võimaluste loomist Eesti loovisikutele. Samuti toetatakse kultuurikollektiivide ja loomeettevõtjate pääsu rahvusvahelisele areenile.

Toetust saab taotleda ka programmist "Riikidevahelised kultuurikoostöölepped".

Disain on oluline loomemajanduse valdkond, mida alates 2007. aastast toetatakse ka Euroopa Liidu struktuurivahenditest. Aastateks 2014-2020 Kultuuriministeeriumi poolt välja töötatud ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt rakendatav loomemajanduse arendamise meede panustab „Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020“ eesmärkide täitmisesse. 

Disaini, disainmõtlemist ja -kompetentsi tuleb käsitleda ettevõtluse, tööstuse ja avaliku sektori innovatsiooni olulise komponendina ning sellisena ka vastavate ministeeriumite, asutuste ja organisatsioonide prioriteedina.

 

Rahvusvaheline koostöö

 

Kultuuriministeerium tutvustab Eesti disaini välismaal tihedas koostöös Eesti Disainerite Liidu ja Eesti Disainikeskusega.

Eesti Disaini Maja

Disainivaldkonna arendamiseks on Eesti Disainerite Liit asutanud Eesti Disaini Maja, mis edendab Eesti autoridisaini müüki nii kohalikul kui ka välisturul, algatab uusi tootearendusi ja ekspordib kvaliteetset Eesti tootedisaini. Eesti aktiivne koostööpartner on Soome – koos on loodud palju uusi projekte ja tooteid. Rohkesti ühiseid tegevusi on Eestil ka Prantsusmaaga. Vaata lisa Eesti Disaini Maja kodulehelt.

 

Tallinn Design House

Tallinn Design House on Eesti disaini esitlus- ja ostukeskkond Rotermanni kvartalis. Esindusruumis on unikaalne väljapanek Eesti disaini moest mööblini. Vaata lisa Tallinn Design House kodulehelt.
 

Eesti disaini ülevaatenäitus „Size Doesn't Matter“

Eesti Disainerite Liit on Eesti disaini välisriikides tutvustamiseks välja töötanud kontseptsiooni „Size Doesn't Matter“, milles vastandatakse maa väiksust disainerite tihedusele ja saavutuste rohkusele. Ülevaatenäitus koosneb kvaliteetsetest ja väikese tiraažiga toodetest, põhiliselt autoridisaini parimatest näidetest ja uuenduslikest tööstustoodetest. Väljapanekus on kodusisustustooteid, nagu näiteks kangaid, mööblit, valgusteid, keraamikat ja klaasi, aga ka rattaid, moeaksessuaare ning valik pakendi- ja raamatudisaini. Esindatud on ligi 60 disainerit. 
 
Esimest korda toimus näitus „Size Doesn't Matter“ 24. aprillist kuni 25. maini 2014 Belgias Brüsseli disainigaleriis Design Vlaanderen.
 

Tähtsamad partnerid

 

Ettevõtluse Arendamise SA

Riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, mille ülesanne on ellu viia Eesti ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti Disainikeskus
Sihiks on olla valdkonna ühenduslüli disaineri ja tellija vahel, ning ühtlasi olla mõttemustri „disain kui lisandväärtuse looja ja innovatsiooni võimendaja“ eestkõneleja. Uuri lisa Eesti Disainikeskuse veebilehelt.

Eesti Disainerite Liit
Disainereid liitev ja esindav ühendus, mis on loodud 1989. aastal ja mille üldeesmärk on seista Eesti disaini eest.

Eesti Kujundusgraafikute Liit
EKGL eesmärk on loomingu edendamine, oma liikmete loometegevuse toetamine ja soodustamine. EKGLi kuuluvate kunstnike sotsiaalse staatuse väärtustamine ja kutseliste, majanduslike, intellektuaalse omandi ja autoriõiguse-alaste huvide ning loomevabaduse kaitsmine.

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Muuseumi kogule pandi alus 1919. aastal koos Eesti Kunstimuuseumi rajamisega. Muuseumi kollektsioonis on kõige väärtuslikum ja ülevaatlikum eesti professionaalse tarbekunsti ja disaini kogu. 

 

Veronika Valk-Siska
arhitektuuri- ja disaininõunik

Telefon 628 2207
Veronika.Valk@kul.ee

 

 

Viimati uuendatud: 15. jaanuar 2021