Rahastamine

Riigieelarvest toetatakse Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Maastikuarhitektide Liidu ja Eesti Sisearhitektide Liidu kaudu valdkonna loovisikuid loometoetuste ja -stipendiumitega, niisamuti toetab riik Eesti Arhitektuurimuuseumi kui riikliku muuseumi tegevust.

2008. aastal loodud MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus tegutseb peamiselt EASi, Eesti Kultuurkapitali, Kultuuriministeeriumi ja erasponsorite toel.
 
Kultuuriministeeriumi toetusprogramm "Arhitektuuri ja disaini arendusprojektid" rahastab projekte, mille eesmärk on arendada ja populariseerida Eesti arhitektuurivaldkonda, sealhulgas mahulist arhitektuuri, planeerimist, sise- ja maastikuarhitektuuri ning urbanistikat, ja disainivaldkonda, sealhulgas tootedisaini, graafilist disaini ja teenusedisaini.
 
Rahvusvaheliste projektide jaoks annab riik raha toetusprogrammist „Eesti kultuur maailmas“. See programm toetab projekte, mis soodustavad Eesti kultuuri rahvusvahelistumist ja kultuurieksporti, Eesti tutvustamist maailmas kultuuri kaudu ja võimaluste loomist Eesti loovisikutele. Samuti toetatakse kultuurikollektiivide ja loomeettevõtjate pääsu rahvusvahelisele areenile. Toetust saab taotleda ka programmist "Riikidevahelised kultuurikoostöölepped".
 
Aastatel 2014–2020 toetab arhitektuurivaldkonna arengut Euroopa Liidu tõukefondide loomemajanduse meede.
 
Arhitektuuribürood on ettevõtted ja Kultuuriministeerium ei finantseeri arhitektuuri kui äriettevõtluse tegevuskulusid, vaid toetab arhitektuuri kui loomingu kultuurilist mõõdet. Elukeskkonna eest vastutajana on riigi eesmärk hoida arhitektuuri kui elukeskkonna kujundaja sisulist taset ja viia ellu arhitektuuripoliitikat. 

 

Viimati uuendatud: 6. detsember 2019