Sa oled siin

Riikidevaheliste kultuurikoostöölepete täitmine

Eesti on sõlminud kultuurisätteid sisaldavaid leppeid rohkem kui 50 riigiga üle maailma.

Koostöölepped ja -programmid võimaldavad arendada ja toetada kahepoolset koostööd välisriikide ja nende kultuuriasutustega. Sageli toimub koostöö saatkondade vahendusel ja kahe maa kultuuriministeeriumite aktiivsel osalusel.
 
Toimivate lepete ja programmide puhul on võimalik kahe riigi koostöös ja rahastamisel korraldada suuremaid üritusi, mis muidu võimalikud ei oleks.
 
Lepete ja programmide raames toimuvaid tegevusi toetatakse vastastikususe põhimõttel.
 
Eestis toimuvate tegevuste puhul katab Eesti pool väliskülaliste vastuvõtuga seotud kulud (Eestisse sõidu kulud katab partnerriik) ning välisriigis toimuvate tegevuste puhul katab Eesti pool sõidukulud (vastuvõtukulud katab partnerriik). Kultuuriministeeriumi toetusi kombineeritakse teiste rahastamisallikatega Eestis.

Taotlemine

Taotlus esitada Kultuuriministeeriumile digitaalselt allkirjastatuna aadressil min@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn).

 

Eraldatud toetused


Toetuseid eraldatakse komisjoni ettepanekul ministri käskkirja alusel. Kõik toetuse eraldamise käskkirjad on kättesaadavad Kultuuriministeeriumi dokumendiregistri kaudu.
 
Ministri käskkirja alusel sõlmitakse toetuse saajaga toetusleping, mille allkirjastavad kultuuriministeeriumi nimel kantsler ja toetuse saajat esindav allkirjaõiguslik isik. Mõlema poolt allkirjastatud lepingu alusel kantakse toetussumma toetuse saaja kontole.
 

Eraldatud toetused:

   

  Kalmar Kurs
  välissuhete osakonna juhataja

  Telefon 628 2323
  kalmar.kurs@kul.ee

   

  Viimati uuendatud: 28. jaanuar 2021