Sa oled siin

Personaliteave

Meie väärtused

MITMEKÜLGSE KULTUURI JA TERVE EESTI NIMEL

 • Panustame tasakaalustatuma elukeskkonna loomisse
 • Oleme usaldusväärne ja toetav partner
 • Arvestame tervikpilti

VÄÄRTUSTAME ARENGUT, HINNATES KOGEMUST

 • Tegutseme loovalt ja vastutustundlikult
 • Oleme uuendusmeelsed, avatud ja julged
 • Hoiame traditsioone

IGAÜKS ON OLULINE

 • Panustame ühisesse eesmärki ja vastutame
 • Oleme lugupidavad ja heasoovlikud
 • Märkame ja tunnustame
   
 

Kultuuriministeerium on humanitaareriala tudengite silmis jätkuvalt üks atraktiivsemaid tööandjaid.

 • Kultuuriministeeriumis töötab ligikaudu 80 inimest, kellest üle 90% on kõrgharidusega.

 • Ministeeriumi töötajate keskmine vanus on 40 aastat ja keskmine tööstaž 6 aastat.

 • Valdavalt on Kultuuriministeeriumi töötajad lõpetanud Tartu Ülikooli või Tallinna Ülikooli. Erialadest on enim esindatud humanitaar- ja sotsiaalteadused ning õigusteadus.

 • Aktiivne kultuuri- ja spordielu

  Kultuuriministeerium panustab oma töötajatesse, võimaldades neil aktiivselt kultuuri ja spordiga tegeleda ning kultuuri- ja spordisündmustest osa saada.
 • Töökeskkond
  Pakume võimalust kohandada töökoht sobivaks erivajadusega inimesele.
 • Mitmekesisuse kokkulepe Kultuuriministeerium on liitunud mitmekesisuse kokkuleppega. Liitunud organisatsioon kinnitab, et hindab mitmekesisuse põhimõtteid nii oma töötajate kui koostööpartnerite seas ning kohtleb neid võrdselt.

 • Rahvuslik identiteet ja kultuuriruumi areng

  Edendame ja säilitame Eesti rahvuslikku identiteeti ning töötame elujõulise kultuuriruumi tagamise ja arengu nimel. Loome võimalused kultuuri arenguks ja parandame kultuuri kättesaadavust ning töötame selle nimel, et säiliksid Eesti kultuurimälu ja rikkalik pärand.
 • Kultuuriline mitmekesisus

  Toetame Eesti kultuurilist mitmekesisust ning soodustame ühiskonna sidusust ja tolerantsust. 
 • Tervis ja sport

  Hoolime Eesti rahva tervisest – väärtustame sportlikke eluviise ja professionaalset sporti.
 

Kultuuriministeeriumi ja haldusala tööpakkumised
 

Ministeeriumi tööpakkumised avaldame siin ja Rahandusministeeriumi avalike konkursside lehel.

 

Praktikavõimalused

 

Kultuuriministeeriumis on võimalik praktikale kandideerida üliõpilasel või kutseõppeasutuse õpilasel, kes:
 • on läbinud õppeaineid vähemalt kahe õppeaasta ainepunktide ulatuses;
 • valdab eesti keelt ja vähemalt üht võõrkeelt;
 • valdab teksti- ja andmetöötlusprogramme;
 • tunneb huvi kultuurivaldkonna vastu.
 
Taotlusi praktika sooritamiseks võtame vastu aastaringselt ning vastuse anname kuu aja jooksul.
 
Praktika Kultuuriministeeriumis on tasustamata ning sõltub ministeeriumi võimalustest ja vajadustest.
 
Kandideerimiseks palume esitada järgmised dokumendid:
 • CV;
 • motiveeritud avaldus, kus on ära toodud, millises ministeeriumi struktuuriüksuses on soov praktikat sooritada, miks, millisel ajal ja kui pikalt;
 • võimalusel praktikajuhend.
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume saata e-posti aadressil personal@kul.ee
 

 

 Koosseis ja palgajuhend

 

Maris Pern
personalijuht

Telefon 628 2251
maris.pern@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 24. märts 2021