Sa oled siin

Muuseuminõukogu

Muuseuminõukogu on kultuuriministri nõuandev kogu, kes teeb ettepanekuid ja annab arvamusi muuseumiseadusest tulenevates küsimustes 

 

Muuseuminõukogu koosseis aastateks 2018-2021 ja töökord on kinnitatud kultuuriministri 25.01.2018 käskkirjaga nr 15.

Muuseuminõukogusse kuuluvad:

 • Anton Pärn, Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juhatuse liige, muuseuminõukogu esimees
 • Mariann Raisma, Tartu Ülikooli muuseumi direktor, muuseuminõukogu aseesimees
 • Alar Karis, Eesti Rahva Muuseumi direktor (ametikoha põhiselt)
 • Siim Raie, Muinsuskaitseameti peadirektor (ametikoha põhiselt)
 • Sirje Helme, SA Eesti Kunstimuuseum juhatuse liige (ametikoha põhiselt)
 • Agnes Aljas, MTÜ Eesti ICOM Rahvuskomitee juhatuse liige
 • Hellar Lill, Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseumi direktor
 • Inge Laurik-Teder, MTÜ Eesti Muuseumiühing juhatuse liige
 • Mari Niitra, Liivi Muuseumi juhataja
 • Valdo Praust, Eesti Jalgrattamuuseumi juhatuse liige
 • Priit Pirsko, riigiarhivaar
 • Janne Andresoo, Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor
 • Ülli Kont, SA Pärnu Muuseum peavarahoidja
 

Muuseuminõukogu dokumendid:

 

Viimati uuendatud: 7. juuli 2020