Sa oled siin

Programmid ja tööplaan

Strateegilised alusdokumendid

 

Kultuuriministeeriumi lähtub riigi kultuuri-, spordi- ja lõimumispoliitika elluviimisel järgnevatest strateegiadokumentidest.

 

Programmid

 

Strateegilistes dokumentides seatud eesmärkide elluviimiseks on koostatud programmid, mille kaudu toimub meetmete, tegevuste ja teenuste planeerimine, eelarvestamine ning elluviimine.
 

   

  Tööplaan

   

  Programmide elluviimiseks koostatakse igal aastal ministeeriumi tööplaan, milles määratakse koos tähtaegade ja vastutajatega konkreetsed tegevused programmides püstitatud eesmärkide elluviimiseks.

  Kultuuriministeeriumi tööplaanid:

   

  Ministeeriumi arengukava

   

  Kultuuriministeeriumi valitsemisala arengukava koostati kuni 2018. aastani (2019. a algasid ettevalmistused üleminekuks tegevuspõhisele eelarvele ja valitsemisala arengukava enam ei koostata).

   

  Tegevuskava

   

   
  Viimati uuendatud: 11. märts 2021