Rahvusvaheline koostöö

Kutuuriministeerium osaleb aktiivselt raamatukogu valdkonna Euroopa koostööfoorumis, mis kannab nime NAPLE (Euroopa rahvaraamatukogude riikliku poliitika kujundajad). Foorum koosneb Euroopa riikide rahvaraamatukogude poliitika kujundajate esindajatest.

 

Eesti raamatukogud kuuluvad ja tegutsevad sellistes rahvusvahelistes organisatsioonides:

IFLAInternational Federation of Library Associations and Institutions / Rahvusvaheline Raamatukoguühingute ja -asutuste Liit,

LIBERAssociation of European Research Libraries / Euroopa Teadusraamatukogude Liit,

IIPC- International Internet Preservation Consortium/ Rahvusvaheline Veebiarhiveerimise Konsortsium, Bibliotheca Baltica,

CDNLConference of Directors of National Libraries / Rahvusraamatukogude Direktorite Konverents, CENLConference of European National Librarians / Euroopa Rahvusraamatukogude Direktorite Konverents,

CLCLISConsortium of Legal Resource Centres and Legal Information Specalists / Õigusinfokeskuste ja Õigusinfospetsialistide Konsortsium,  

EBLIDA – European Bureau of Library, Information and Documentation Associations / Euroopa Raamatukogu-, Info-ja Dokumentatsiooniühenduste Büroo,

IALLInternational Association of Law Libraries / Rahvusvaheline Õigusraamatukogude Ühendus, jne.

Rahvusvaheliste raamatukoguühendustega koostöö kohta leiab täpsema informatsiooni siit.

 
Viimati uuendatud: 9. juuli 2020