Muuseumide nimekiri

Riigimuuseumid: 

 

 

Halduslepingu alusel riigi muuseumikogu kasutavad muuseumid:

 

 

Muud riigiga seotud muuseumid ja teaduskeskused:

 

  • Kaitseväe Akadeemia muuseum (osa Kaitseväe Akadeemiast, mis on Kaitseväe struktuuriüksus)
  • NUKU muuseum (osa Sihtasutusest Eesti Noorsooteater, mis on riigi sihtasutus; asutajaõigusi teostab Kultuuriministeerium)
  • Sagadi mõisa- ja metsamuuseum (osa Riigimetsa Majandamise Keskusest, mis on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigitulundusasutus)
  • SA Teaduskeskus AHHAA (riigi osalusel asutatud sihtasutus, riigi asutajaõigusi teostab Haridus- ja Teadusministeerium)
 

Muuseume omavad ka kohalikud omavalitsused (65 kohaliku omavalitsuse muuseumi 2019 seisuga) ja kolmanda sektori organisatsioonid ja üksikisikud (79).

Eesti Kirjandusmuuseum ei ole muuseum muuseumiseaduse mõistes, vaid kombinatsioon muuseumist, arhiivist ja raamatukogust, mis on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus, mis ühtlasi täidab riigi keskse teadusliku mäluasutuse ülesandeid. Ajalooliselt on Eesti Kirjandusmuuseum välja kasvanud Eesti Rahva Muuseumi arhiivraamatukogust ja folkloristika arhiividest.

Viimati uuendatud: 7. juuli 2020