Kunstiresidentuurid

Kunstiresidentuurid on loovisikute mobiilsust toetavad kindla programmiga rahvusvahelised üksused, mille eesmärk on tagada kunstiprofessionaalidele loometööle keskendumiseks, uute impulsside ja teadmiste kogumiseks ning kontaktide arendamiseks parimad tingimused. 

Residentuur on võimalus rutiinist väljuda, et sündida saaks midagi uut. Residentuurid võimaldavad residendile ajutiselt aja, koha ja ressursid loometööga tegelemiseks või enesetäiendamiseks.

Residentuuriprogrammi kestvus võib ulatuda paarist päevast kuni paari aastani, kõige levinumad on paari kuu pikkused programmid.

Residentuurides tegutsetakse sõltuvalt konkreetse programmi fookusest nii eraldi kui kollektiivselt, kas ühes kindlas valdkonnas või interdistsiplinaarselt, näiteks ühe teema raames.

Residentuurid on enamasti seotud kindla paigaga, residentide tegevus haakub sageli kohalike olude ja inimestega ning tihti on programmi osaks otsekontaktid ja koostöö.

Residentuurid võivad sisaldada avalikkusele suunatud tegevusi ja toimivad kui kohaliku elu mitmekesistajad. Residentuurid aitavad loomevõrgustike kaudu arendada ka riikidevahelisi koostöösuhteid.

EKA tudengid Narva kunstiresidentuuri juures. Foto Marika Alver

 

Rahastus


Residentuuriprogrammid kasutavad väga mitmekesiseid rahastamismudeleid. Oluliseks allikaks on avalikud toetused, aina enam toetutakse ka erasektori organisatsioonidele. Leidub residentuure, kus kaetakse kõik osaleja kulud. On ka selliseid, kus kulude katmine jääb residendi kanda ja osalemine on tasuline. Suurem osa residentuuridest toimib kombineeritud rahastuse põhimõttel, mille puhul vähemalt osa residendi kuludest katab korraldaja.Tähelepanu väärib residentuuride panus kohalikku ellu ning sellest lähtuv omavalitsuse toetus ja koostöö kohalike ettevõtetega.

Kultuuriministeerium on toetanud Mooste külalisstuudio (MoKS) arendamist aastatel 2007-2010 ning alates 2015 Narva kunstiresidentuuri NART arendustöid ja tegevust. Eestis tegutsevate residentuuride rahastamisel on suur roll välisprogrammidel.

Loovisikute mobiilsus on alati kahesuunaline: nii nagu meie kultuuriruumi mitmekesistab siin tehtud väliskunstnike loometöö, on meie kunstnikele oluline osaleda välisresidentuurides.

Alates 2015. aastast rahastab Kultuuriministeerium Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse residentuuriprogrammi New Yorkis ISCP kunstikeskuses, kuhu saadetakse igal aastal kaheks kuuks üks eesti kunstnik. Seni on programmis osalenud Marge Monko, Rael Artel, Anu Vahtra, Paul Kuimet ja Laura Põld. 2020 sügisel osaleb programmis Ede Raadik.

Alates 2018. aastast pakuvad Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus (KKEK) ja Brüsseli kunstikeskus WIELS Kultuuriministeeriumi rahastusel Eesti kunstnikele võimalust osaleda pooleaastases residentuuriprogrammis Brüsselis.

Eesti Kultuurkapitali kujutav- ja rakenduskunsti sihtkapital annab välja loomemaja stipendiumi kunstnikele, kes siirduvad välisresidentuuri. 

Väinö Tanneri Fond (Soome) annab Eesti loomeinimestele stipendiume loometööks Mazzano Romano külalisateljees Itaalias.

 

Ülevaade Eesti residentuuridest

 • MoKS (MTÜ Mooste KülalisStuudio) on maailma ja kohaliku kunsti ning kultuuri kohtumispunkt, mis tegutseb alates 2001. aastast. Kunstnike omaalgatusliku loomemaja korraldatud näitustele, sündmustele ja sümpoosionitele on kaasa aidanud sajad loovisikud Eestist ja laiast maailmast. MoKSi põhimõtteks on pakkuda ruumi vabale kunstiloomingule aga samas haarata kunstnikke kohalikku kogukonda ja haridustegevusse.

  Nagu enamus loomemajasid, nii on ka MoKSi tegevus projektipõhine, seega on igal aastal kandideerimisvõimalused erinevad, viimastel aastatel on tegevuste tuumaks „väiksemaks kasvamise“ idee, mistõttu ei toimu hetkel ka suuremahulist residentide võõrustamist. 
 • TAiR on Tartu Linnavalitsuse ja kohaliku loomeasutuste koostöös toimuv kunstiresidentuur, mille eesmärk on arendada kultuuridevahelisi suhteid, avatust, loovust ja Tartu kultuurielu rahvusvahelistumist. Programm on avatud kõigile loomingulistele distsipliinidele, kaasa arvatud kirjanikele, uurijatele ja kuraatoritele. Kandideerida saab avatud konkursi kaudu kord aastas.
 • Narva kunstiresidentuur NART on kohtumispaik — kultuuridevahelist sünergiat ja valdkondadeülest koostööd soosiv platvorm. Residentuuri programm ja unikaalne asukoht võimaldavad loomeinimestel süvenenult tegeleda geopoliitiliselt, ajalooliselt ja sotsiaal-kultuuriliselt tundlike (piiri)teemadega. Kaasates tegevusse kunstitudengeid, kohalikke noori ja linnakodanikke, on publikuprogrammi eesmärgiks edendada lõimumist Ida-Virumaal.
 • Muhu A.I. Kunstitalu on Eesti Kunstnike Liidu juhitav rahvusvaheline kunstiresidentuur, mis toimib kaasaegse kunsti kesksena, fookusega aktuaalsetele küsimustele kultuuris ning kunsti funktsioonidele ühiskonnas. Residentuuriperioodi pikkus on 30 päeva, juunist septembrini ning päädib valminud teoste ülevaatenäitusega.  Residentuuri on oodatud kõigi loomealade esindajad, kelle tööd ning huvid seostuvad Eesti arhailise elu- ning looduskeskkonnaga. 
 • Kanuti Gildi SAALi etenduskunstide residentuur on mõeldud ideedega töötamiseks, nende katsetamiseks üksi ja koos publikuga. Stipendiumiga residentuur kestab ühe kuu ning  ei ole mõeldud etenduste ja muu tegevuse ettevalmistamiseks. Ühe kuu jooksul on soovituslik teha 1-4 avalikku ettenäitamist publikule. Lisaks pakub Kanuti Gildi SAAL võimalust stipendiumita residentuuriks, mille toimumiseks ei ole tähtajalist ja avalikku konkurssi ega tegevuslikke piiranguid.
 • MASSIA on indiviidide, gruppide, kunstnike, teadlaste platvorm neile, kes soovivad mõelda muutusest radikaalselt. See omakorda tähendab muuta seda, millega tegeletakse - kunsti, poliitikat, haridust, haiglaid, ühiskonda, majandust- millekski muuks kui nad juba on. MASSIA on platvorm eksperimenteerimiseks, et võtta riske oma tegemistes või ambitsioonides, mis käsitlevad suuremaid vajadusi kui ainult enda omi. 
 • MAAJAAM on projektiruum vanas talus Lõuna-Eesti kuppelmaastikul, kus tegeletakse inimese, looduse ja tehnoloogia suhteid uuriva kunstipraktikatega. Residentuuriprogramm toimib suviti ning on suunatud tehnoloogiaga tegelevatele kunstnikele nii meilt kui mujalt. Loodud teosed jäävad MAAJAAMA püsima, tekitades omapärase keskkonna.
 • Pardimäe lokaal hõlmab elumaja, sauna, stuudiot, põlde ja metsi ning asub Eestis, Kanguristi külas, Lääne- ja Ida-Virumaa piirialal. See on koht kõigile, kes tegelevad kaasaegse etenduskunsti, teksti, visuaalse kunsti, muusika, filmi, kirjanduse, uue meedia, kaasaegse tsirkuse või kunstiproduktsiooniga. Samuti on oodatud lastest hetkeks puhkust vajavad lapsevanemad. Residentuur on avatud 1. maist kuni 1. oktoobrini. 
 • Copper Leg Residency asub endises koolimajas Tallinna kesklinnast 18 km kaugusel Vaskjala külas. Seda juhib kunstnik Janno Bergmann. Vaikne kauni loodusega paik on pealinna melust vaid veerandtunnise autosõidu kaugusel, pakkudes võimalust keskenduda ja süveneda. Residentuur tegutseb Rae valla toetusel alates 2017. aastast, lühemates ja pikemates lähetustes on siin töötanud juba üle 20 kunstniku maailma eri paigust. Igakuiselt korraldatakse avatud uste päevi, kus huvilistel on võimalik külastada residentuuri, tutvuda kunstnike ja nende loominguga.
 • KORDONair (artist-in-residence) on jagatud platvorm, mille idee on arendada dialoogi kaasaegse kunsti ja ruumi vahel selle kõige laiemas mõistes. Kordon huvitub ruumi sotsiaalsest ja kunstilisest mõõtmest, mis koondab oma tegevuses kultuuri ja koha mitmekesisusi. Interdistsiplinaarne residentuur asub UNESCO Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialal, juhtmotiiviks on ehitatud keskkonna ja looduse seoseid käsitleva diskussiooni ülevalhoidmine, rahvusvahelise võrgustiku loomine ja saareelanike kaasamine. KORDON alustas tegevust kunagises tsaariaegses piirivalve kordonihoones Hiiumaal, Kärdla piiril. Residentuur pakub elu- ja loometingimusi kunstnikele, arhitektidele, uurijatele jt kriitilistele mõtlejatele, et avastada ja aktiveerida kohti laiemalt. KORDONair MTÜ on artist-run-residency, mille asutajaks on Vaikla Stuudio loominguline kollektiiv. KORDON on Res Artise võrgustiku liige.

Rahvusvaheliste residentuuriprogrammide kohta leiab infot ResArtise kodulehelt.

Euroopa komisjoni avatud koordinatsiooni meetme töögrupid on aastatel 2011-2012 ja 2013-2014 töötanud välja poliitikasoovituste raportid residentuurikorraldajatele ja riikidele loovisikute mobiilsuse arendamiseks (PDF)
 

 

Maria-Kristiina Soomre
kunstinõunik

 

Viimati uuendatud: 11. september 2020