Sa oled siin

Kultuuriministeeriumi tunnustused

Tunnustus kultuurisõber

 

Alates 2012. aastast tunnustab Kultuuriministeerium kultuurisõbra tiitliga neid füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes on oluliselt kultuurivaldkonda panustanud, hoogustanud kultuurisündmuste toimumist ning seeläbi ka laiemalt valdkonna ja ühiskonna arengut.

Kultuurisõbra tiitlid annab kultuuriminister üle pidulikul tänuüritusel iga aasta esimeses kvartalis.

Kultuurisõbra tunnustuse andmise tingimused ja kord on sätestatud kultuuriministri 11.01.2018 käskkirjaga nr 6.

Kandidaatide esitamineKultuuri sõbra auhind. Kärt Ojavee "Undefined Useful Object"

Tunnustuse kandidaatideks võib esitada eraisikuid ja ettevõtteid, kelle puhul on täidetud konkursil osalemise nõuded:

 • Kandidaate võivad esitada kõik kultuurivaldkonnaga kokku puutuvad organisatsioonid, (sh Kultuuriministeeriumi või tema valitsemisala asutuste teenistujad ja töötajad).
 • Organisatsioonide all mõistetakse nii ettevõtteid, ametiasutusi, kohalikke omavalitsusi, valitsusväliseid organisatsioone, avalik-õiguslikke asutusi, nende osi või ühendusi, millel on oma kultuuriline tegevusvaldkond ja iseseisev juhtimine, olenemata sellest, kas nad on iseseisvad juriidilised isikud või mitte.
 • Kandidaadiks ei saa olla Kultuuriministeeriumi ja tema valitsemisala asutused või nende töötajad ning nende poolt korraldatud projektid, samuti teised riigiasutused või riigi poolt ellu kutsutud organisatsioonid. Kandidaadiks ei saa olla organisatsioonid, kelle põhitegevus on toetuste jagamine.
 • Osalemiseks tuleb kandidaadi kohta esitada vormikohaselt täidetud ankeet.
 • Iga esitaja saab välja pakkuda ühe kandidaadi.
 • Kandidaadiks on lubatud esitada ka varasematele konkurssidele esitatuid.

Kategooriad

Aasta kultuurisõber
on organisatsioon või eraisik, kes on tunnustuse väljakuulutamisele eelnenud aasta jooksul kultuurivaldkonna toetamisse enim panustanud.

Kultuurisõber on organisatsioon või eraisik, kes on väljakuulutamisele eelnenud aasta jooksul andnud ulatusliku mõjuga panuse kultuurivaldkonda.

Kultuurisõbra märk

Tunnustatutel on õigus kasutada kultuurisõbra märki oma kirjaplangil, trükistel ja toodete või teenuste reklaamimisel. Märki võib kasutada ajaliste piiranguteta, kuid tingimusel, et märki kasutatakse koos märgi andmise aastanumbriga.

 

Aasta kodanik 

 
 

Kultuuriministeerium kuulutab igal aastal välja aasta kodaniku konkursi.

Konkursi tingimused ja kord on kehtestatud kultuuriministri 5.10.2016 käskkirjaga nr 167.

Tiitlile saavad kandideerida Eesti Vabariigi alalised elanikud ja kandidaate saavad esitada kõik soovijad. Aasta kodaniku aunimetusega tunnustatakse tegusana ja Eesti ühiskonna suhtes hoolivana silma paistnud inimesi.

Aasta kodaniku tiitli annab kultuuriminister üle kodanikupäevale pühendatud tänuüritusel.

Kodanikupäev on 26. november.

Aasta kodaniku auhind. Reti Saks "Ühiskonna õisKandidaatide esitamine

Kodanikupäeva üritused ja aasta kodaniku konkurss on igal aastal seotud erineva motoga, mis on ühtlasi seotud ka aastat läbiva temaatikaga.

Kultuuriministeerium kuulutab konkursi välja sügisel. Kandidaate saavad esitada kõik soovijad.

Esildises tuleb põhjendada kandidaadi sobivust ja seost motoga. Kandidaatide esitamisel tuleb lähtuda aasta kodaniku aunimetuse statuudist (PDF).

 

Aasta kodaniku auhind "Ühiskonna õis", autor Reti Saks.

Aasta kodaniku tiitli on saanud:

 • 2020 - "Kodanik võtab vastutuse" – Arkadi Popov
 • 2019 – "Meid liidab see, mida armastame" – Riina Roose
 • 2018 – "Ühine riik liidab" – Eva Truuverk
 • 2017 – "Kujundame tulevikku" – Rasmus Rask
 • 2016 – "Uusi horisonte luues" – Kristi Liiva
 • 2015 – "Muusika ühendab" – Helen Sildna
 • 2014 – „Liikumine tervendab maailma Ilma Adamson
 • 2013 – „Kodanik loob ja hoiab kultuuripärandit“ – Marju Kõivupuu
 • 2012 – „Väärikalt läbi elu" – Krista Aru
 • 2011 – „Kodanikuks kasvanud"  – Konstantin Vassiljev
 • 2010 – „Tegus kodanik on riigi rikkus“ – Pieter Boerefijn
 • 2009 – „Loovad inimesed, edukas riik“ – Erkki-Sven Tüür
 • 2008 – „Eesti Vabariik läbi üheksakümne aasta“ – Rainer Nõlvak
 • 2007 – „Eesti riik on minu üle uhke“ – Lagle Parek
 • 2006 – „Heast pereisast algab riik“ – Andrus Veerpalu
 • 2005 – „Lapsest sirgub kodanik“ – perekond Adamson
 • 2004 – „Tugev pere, rõõmus rahvas“ –  Jüri Jaanson
 • 2003 – „Eesti kodanik on Euroopa kodanik“ – Lennart Meri

 

Aasta kodaniku tiitli andmise traditsiooni algatajaks on endine rahvastikuminister Paul-Erik Rummo.
 
Viimati uuendatud: 26. november 2020