Etenduskunstid

Eesti rahvas armastab teatrit. Kui mõtleme meie rahvaarvule ja teatrikülastustele, mida on kaugelt üle miljoni (2018. aastal 1,19 miljonit teatrikülastust), kuulume juba aastaid Euroopa ja kogu maailma tippu. Eesti teatrimaastik on erakordselt rikkalik nii vormiliselt kui sisuliselt.

Riigi ülesanne on tagada, et igal ajahetkel on teatrikunst oma mitmekesisuses kättesaadav kõigile soovijatele – igale vanusegrupile ja igale maitsele ja kõikjal Eestis. Selle tagamiseks hoiab riik suuremaid ja väiksemaid teatrimaju. Olgu neil siis püsiv töötajaskond ja läbi aegade ulatuvad traditsioonid või kõik võimalused pakkuda „tühja ruumi“ erinevatele lennukatele loovisikutele nii meilt kui mujalt.

Riik toetab etendusasutusi nende omandivormist olenemata. Riigilt saavad tegevustoetust 20 teatrit. Suurimad nendest nii töötajate arvult kui etendustegevuse mahult on Rahvusooper Estonia ja Sihtasutus Teater Vanemuine. Lisaks toetatakse erinevaid piirkondlikke ja valdkondlikke projekte ning rahvusvaheliste etenduskunstide festivalide korraldamist. Etendustegevust toetab ka Eesti Kultuurkapital ja muud fondid.
 
Eestis on teater piirkonniti hästi kättesaadav. Kõigil elanikel on võimalik ligikaudu 50 km raadiuses oma elukohast etenduskunstidest osa saada. Seda võimaldab nii teatrimajade võrgustike paiknemine üle Eesti kui ka riiklik toetusprogramm "Teater maal". Sellest programmist toetatakse nii laste ja noorte teatriskäimist kui ka kaasaegse tantsu etenduste näitamist kõikjal Eestis.
 
Teatristatistikat kogub Eesti Teatri Agentuur. Regulaarset ülevaadet Eesti teatrikunstist annab Eesti teatri festival Draama. Etenduskunstide valdkonna preemiaid jagab Eesti Teatriliit.

 

Statistika

 

  • Teatrites töötab koosseisulisena üle 1700 inimese.
  • 2018. aastal külastas etendusasutusi 1 192 042 vaatajat.
  • Aastas etendub Eesti teatrites ligikaudu 580 lavastust.
  • Uuslavastusi on aastas üle 200.
  • Eesti Teatri Agentuuri statistikabaas »
 

Seadused

 

Teatrikunsti institutsioonide tegevust reguleerivad peamiselt Etendusasutuse seadus ja Rahvusooperi seadus. 

Etendusasutuse seadus sätestab etendusasutuse mõiste ning etendusasutuse tegevuse korraldamise ja rahastamise ning etendusasutuse aruandluse alused. Etendusasutusena käsitletakse asutust, kes:
  • regulaarselt korraldab autorite ning esitajate loomingu avalikke esitusi etenduste ja kontsertide näol;
  • on töösuhtes loominguliste töötajatega;
  • kellel on loominguline juht ja loomenõukogu;
  • kes teavitab avalikkust etenduse või kontserdi toimumisest. 
Seadus reguleerib selliste etendusasutuste tegevust, kes tegutsevad riigi asutatud või osalusega sihtasutusena (sihtasutusena tegutsev etendusasutus) või omavalitsuse asutusena (munitsipaaletendusasutus). Eraõiguslikel juriidilistel alustel tegutsevate etendusasutuste (eraetendusasutus) tegevust reguleerib käesolev seadus niivõrd, kuivõrd see on seaduses nimetatud.
 
Kultuuriministeerium on käivitanud etendusasutuse seaduse uuendamise, saanud kooskõlastusringilt olulist tagasisidet ja täiendusettepanekuid partneritelt ja soovib muudatused seaduse muutmise eelnõus sõnastada 2020. aastal.
 
Rahvusooperi seadus määratleb Rahvusooper Estonia kui avalik-õigusliku asutuse staatuse.
 

Teatrid Eestis

 

Avalik-õiguslik etendusasutus

 

 
Rahvusooper Estonia

Eesti Tantsuagentuur

Ilmarine

Riigi asutatud või osalusega sihtasutused

Von Krahli Teater Tuuleveski
SA Kuressaare Teater (asutatud koos Saaremaa vallaga) Theatrum Karlova teater / Emajõe Suveteater 
Eesti Noorsooteater MTÜ R.A.A.A.M PolygonTeater
Ugala Teater Tartu Uus Teater Saueaugu Teatritalu
Teater Vanemuine Cabaret Rhizome Tallinna Kammerteater
Eesti Draamateater Kinoteater Miksteater
Vene Teater Vana Baskini Teater Piip ja Tuut Teater
Endla Teater (asutatud koos Pärnu linnaga)  Prem Productions  Tallinna Tantsuteater
Rakvere Teater (asutatud koos Rakvere linnaga)  Point Fine 5 Tantsuteater

Munitsipaalteatrid

Teater Varius Must Kast
Tallinna Linnateater Improteater Impeerium Banaanikala Projektiteater
Paide Teater Eesti Improteater Tartu Üliõpilasteater
Viljandi Nukuteater VAT Teater Kellerteater

Erateatrid

Oma Lava  
Vaba Lava Raadioteater  
Kanuti Gildi SAAL Teater Kelm  

Sõltumatu Tantsu Ühendus

Teoteater  
 

Tähtsamad partnerid

 

Eesti Teatriliit 
Koondab kutseliste teatritegelaste liite, ühendusi, seltse jts. Tegutseb ühel ajal nii katus- kui ka ametiühinguorganisatsioonina.

EETEAL ehk Eesti Etendusasutuste Liit 
Ühendab Eesti teatrijuhte ning kujundab kõigile etendusasutustele olulisi tegevusi ja algatusi ning suhtlust teiste kultuuriorganisatsioonidega. 

Eesti Väike- ja Projektiteatrite Liit
Esindab ja kaitseb väiketeatreid ning loob neile paremad võimalused projektiteatri tegemiseks.

Eesti Tantsunõukogu
Arendab Eestis tantsuvaldkonna institutsioonide ja organisatsioonide ühistegevust, seisab liikmete ja valdkonna ühiste huvide eest ning propageerib ja väärtustab Eesti tantsukunsti selle kõigis avaldusvormides.

Eesti Teatri Agentuur 
Vahendab teatrivaldkonda puudutavaid autoriõigusi, edendab eesti näitekirjandust, koondab ja edastab teatriinfot, tutvustab Eesti teatrit välismaal ning kogub ja publitseerib Eesti teatristatistikat. Samuti korraldab näidendivõistlusi.

ASSITEJ Eesti Keskus
Ühendab professionaalseid noorele vaatajale suunatud teatreid ning teatrispetsialiste. Korraldab noorele vaatajale suunatud iga-aastast festivali NAKS.

UNIMA Eesti keskus
Ühendab kõiki nukuteatriga tegelejaid ja selle tegevuse toetajaid, nii kutselisi kui amatööre.

 

Katre Väli
teatrinõunik

Telefon 628 2212
Katre.Vali@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 14. oktoober 2020