Sa oled siin

Saabuvad teema-aastad

Kultuurivaldkonna teema-aastad on kinnitatud kuni aastani 2024. 

 

Teema-aastate määramise aluseks on kantsleri 24.08.2020 käskkiri nr 159.

Lähenevate teema-aastate sisu selgub aegapidi ning iga teema-aasta sisuline eestvedaja on mõni valdkondlik organisatsioon.

Lähemalt informatsiooni saab küsida Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonnast.

2022 - raamatukogude aasta

Raamatukogude teema-aastat hakkab ette valmistama ja ellu viima Eesti Rahvusraamatukogu.

2023 - liikumisaasta

Aasta eesmärk on tekitada inimestes rohkem huvi liikumisharrastuste ja tervislikumate eluviiside vastu. Liikumisele pühendatud aasta juhib tähelepanu tõsiasjale, et vaatamata paranenud statistilistele andmetele oleme endiselt paarikümne protsendi kaugusel Põhjamaadest, kus liigub regulaarselt vähemalt kolmveerand elanikkonnast.

2024 - kultuurilise mitmekesisuse aasta

2024. aasta tutvustab aga Eestis elavate eri rahvaste mitmekesist kultuuri ja traditsioone ning Eesti oma unikaalseid kultuuriruume ja kogukondi.

Viimati uuendatud: 17. märts 2021