Sa oled siin

Arhitektuuri ja disaini arendusprojektid

Toetuse andmise eesmärk on arendada ja populariseerida eelkõige lastele ja noortele suunatud tegevuste kaudu Eesti arhitektuurivaldkonda (sh mahulist arhitektuuri, ruumilist planeerimist, sisearhitektuuri ja maastikuarhitektuuri ning urbanistikat) ja disainivaldkonda (sh tootedisaini, graafilist disaini ja teenusedisaini).

Taotlusvooru aluseks on määrus "Arhitektuuri ja disaini arendusprojektide toetamise tingimused ja kord", seletuskiri (684.76 KB, PDF), määruse muutmise seletuskiri (290.16 KB, PDF).

 

Toetust antakse projektile, mille raames

1) korraldatakse arhitektuuri- ja disainialaseid sündmuseid;
2) osaletakse rahvusvaheliste arhitektuuri- ja disainivaldkonna võrgustike ja organisatsioonide töös;
3) arendatakse arhitektuuri- ja disainiharidust;
4) tõstetakse arhitektuuri- ja disainipädevust;
5) toetatakse arhitektuuri- ja disainivaldkonna strateegilist arengut.

Taotlusvoorust jagatava toetuse alampiir projekti kohta on 3000 ja ülempiir 50 000 eurot.

Taotlusvoorust eraldatavate toetuste kogusumma on 85 000 eurot.

Taotlusvoorust toetatakse projekte, mille oma- ja kaasfinantseeringu (toetuse saaja rahaline ja rahaliselt mõõdetav panus) moodustab projekti kogumaksumusest vähemalt 20%.

Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar – 31. detsember 2021. 

Taotlusvoorust võivad toetust taotleda Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjad, välja arvatud taotlejad, kelle rahastamine toimub iga-aastase Kultuuriministeeriumi valitsemisala eelarve käskkirja alusel.

NB! Vaata täpsemaid tingimusi juuresolevast määrusest!

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt projektitoetuse vormil Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Taotlusvoor avanes 19. jaanuaril 2021 a.
Taotluste esitamise tähtpäev oli 18. veebruar 2021 a.
 

Komisjon:

  • Veronika Valk-Siska – komisjoni esimees, Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik
  • Peeter Pere – Eesti Arhitektide Liit
  • Ville Lausmäe – Eesti Sisearhitektide Liit
  • Merle Karro-Kalberg – Eesti Maastikuarhitektide Liit
  • Markko Karu – Eesti Disainerite Liit
 
Taotlusvoorude tulemused
 

Veronika Valk-Siska
arhitektuuri- ja disaininõunik

Telefon 628 2207
Veronika.Valk-Siska@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 19. veebruar 2021