Ametnike välitööd Ida-Virumaal 2018

 

Ametnike välitööde idee on viia ametnikud pikemaks perioodiks tööle pealinnast välja mõnda teise Eesti piirkonda. 6.-17. augustini 2018 toimuvad ametnike välitööd Ida-Virumaal. Välitöödel osaleb kokku ligi 160 ametnikku, 15 riigiasutusest.

KOHTLA-JÄRVE FOORUM 5.-6.09.2019 >>

 

Miks välitöid tehakse?

Välitööde põhieesmärk on arengustrateegiate - Ida-Virumaa programm, Ida-Virumaa arengukava ning Lõimuv Eesti 2030 - jaoks sisuliste ideede kogumine koostöös erinevate ametkondade ning kohalike partnerorganisatsioonidega.Vabariigi Valitsus on teinud otsuse Ida-Virumaa programmi algatamiseks 2018. aasta sügisest. Ida-Virumaa arengustrateegia peab valmima 2019. aasta jaanuariks. Lõimuv Eesti 2030 kokkupanemine toimub aastatel 2018-2019.  

Välitööde ajal on võimalik:

 • Tutvuda piirkondlike oludega, väljakutsete ja võimalike partneritega.
 • Saada vaade pealinnast eemal, mis aitab kaasa riigi poliitikakujundamise laiendamisele.
 • Vahetada infot vastava piirkonna ning selle eestvedajatega.
 • Luua võrgustikke ja leida uusi kontakte. 
 • Pakkuda lahendusi koostöös kohalike spetsialistidega.
 • Aidata kaasa ministeeriumite ja teiste avaliku sektori organisatsioonide omavahelisele koostööle.

Täiendav lisaväärtus on Ida-Virumaa tundmaõppimine ja avastamine. Välitööd ei ole ainult Ida-Virumaa keskne ettevõtmine. Kindlasti võiks tulevikus mõelda teiste maakondade külastamise peale.

 

Töövorm

Välitööd algavad 6. augustil avakonverentsiga (463.26 KB, PDF). Konverents toimub Kohtla-Järvel ja selle eesmärgiks on anda ülevaade Ida-Virumaa olukorrast. Edasi moodustatakse osalevatest ametnikest segameeskonnad, kes kohtuvad erinevate Ida-Virumaa kohalike omavalitsustega, toimuvad kohalike omavalitsuste seminarid. Kohtumistele on kutsutud kohapealsed aktiivsed kogukondade liikmed.

Ürituste eesmärk on üheskoos lahenduste/ideede/ettepanekute leidmine Ida-Virumaa arendamiseks, mis võiksid kajastuda eelnimetatud kolmes strateegiadokumendis.

16. augustil toimub Narvas lõpukonverents (445.35 KB, PDF), kus esitletakse ja kaitstakse välitöödel kogutud ideid.

Välitööde raames on võimalik töötada ka ühises pop-up kontoris, mis asub Narva Kolledžis. Lisaks kesksele kavale korraldavad asutused ning kohale tulnud ametnikud ka oma valdkondlikke kohtumisi ja seminare.

 

Kohalikud omavalitsused, kellega koostöös toimuvad seminarid

 • Narva
 • Narva-Jõesuu
 • Sillamäe
 • Toila
 • Jõhvi
 • Kohtla-Järve
 • Lüganuse
 • Alutaguse

Lisaks võtavad välitöödest osa Ida-Virumaa kohalikud tegijad ja eestvedajad

Osalevad riigiasutused

Välitöödel osaleb kokku 15 riigiasutust (ministeeriumid ja allasutused) ning hea koostööpartner erasektorist Swedbank.

Ministeeriumitest on kaasatud:

Kultuuriministeerium, Justiitsministeerium, Siseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium, Keskkonnaministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisaks osaleb Riigikantselei EV100 meeskonna eestvõttel.

 

 

 

 

Ametnike välitööde taust

Ametnike välitööd toimusid esimest korda 2017. aastal (7.-11. august) Ida-Virumaal, välitööde eestvedaja oli Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakond. Välitööde peastaabiks oli Integratsiooni Sihtasutuse kontor Narvas Kerese keskuses. Viie päeva jooksul toimus kokku pea 30 kohtumist viies Ida-Virumaa linnas. Kohtuti kohalike omavalitsuste, noortekeskuste, riigiasutuste ja teiste partnerorganisatsioonidega. Kohtumistest anti tagasisidet meedias kui ka Facebook´i vahendusel.

Välitööde tulemusel laiendati võrgustikku, selgitati ministeeriumi tegevusi ja plaane, pakuti lahendusi võimalikele probleemidele. Koostöö Ida-Virumaa partneritega oli väga positiivne ja sisukas ning sellest tulenevalt otsustati sarnase projektiga jätkata.

 

Kohtla-Järve foorum

Kultuuriministeerium korraldas koostöös Kohtla-Järve linnavalitsusega 5.-6. septembril 2019 Kohtla-Järve foorumi. Kohtla-Järve foorumi eesmärk oli koostöös partnerministeeriumitega panustada linna arengusse ja leida lahendusi piirkonna valuküsimustele. Lisaks Kultuuriministeeriumile võtsid foorumist osa veel 11 riigiasutuse (sh 7 ministeeriumi) esindajad.
 

Loe lähemalt:

Sõnapilved osalejate tagasisidest

Kohtla-Järve linna kohta

Kohtla-Järve foorumi kohta

 
Eduard Odinets
Kultuuriministeeriumi välisvahendite juht
Eduard.Odinets@kul.ee; 5018934
Piret Hartman
Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler
Piret.Hartman@kul.ee; 53405002

 

Viimati uuendatud: 17. september 2019